ביטוחי בריאות

דף הבית / עשייה מקצועית / ביטוחי בריאות

קודם כל הבריאות

מתוך מעורבות והבנה של הרפואה בישראל, הבעיות, הכשלים והחוסרים במתן שירותים רפואיים השיקה הסוכנות בשנת 1984 את תכנית הביטוח "שתיל". תכנית ביטוח זו היא הראשונה אשר סיפקה פתרון לבעיה אקוטית בתחום השתלות האיברים והנתוחים בחו"ל.

באותה עת תחום ההשתלות עוד היה בחיתוליו וכל מי שנזקק להשתלה היה חייב לטוס לחו"ל כדי לעבור אותה. אך לא רק תחום ההשתלות היה בחיתוליו, אלא גם תחום הביטוח הרפואי. ניתוח השתלה בחו"ל עלה הון תועפות שיצא מכיסו הפרטי של החולה.

מכיוון שלרבים לא היה את הממון הנדרש, הם ניסו לגייס תרומות באופן עצמאי. העיתונות והתקשורת בארץ הוצפה בבקשות לתרומות להשתלות ולעזרה כספית, אבל זה לא הספיק ולא כולם הצליחו לגייס את הכספים הנדרשים.
על בסיס חישוב אקטוארי שהסתבר כמדויק ביותר, גבתה תכנית "שתיל" שקל אחד לחודש מכל בית אב בישראל וכך אפשרה מימון השתלות הולם בארץ ובחו"ל עבור כל מי שנזקק לכך.

כיסוי רפואי משלים

בשנת 1988, הקימה סוכנות מדנס את תכנית הכיסוי הרפואי המשלים (כר"מ). תכנית זו נתנה מענה משלים לסל הבריאות הממלכתי, ברובדים שונים, וסיפקה ביטוח בתחומים רפואיים שונים שהסל לא כיסה. כר"מ, שסופקה הן על בסיס פרטי והן על בסיס קבוצתי, היוותה אבן יסוד לביטוחי הבריאות המשלימים שכל קופות החולים וחברות הביטוח מציעות כיום למבוטחיהן.